Sportovec roku 2017

Bílovice nad Svitavou, 2. prosince 2017

Slavnostní vyhlášení "Sportovce roku 2017" v ROB

Termín: sobota 2. prosince 2017, 19.00r
Místo: Bílovice nad Svitavou


Pozvánka na seminář ROB (PDF).

D A L Š Í   I N F O

Rádi bychom zejména v sobotu na školení rozhodčích uvítali mladé závodníky, kteří dosáhli nebo v brzké době dosáhnou plnoletosti a mají zájem podílet se na pořádání závodů ROB a získat oficiální kvalifikaci rozhodčího 3.třídy.


Vytiskněte nebo stáhněte si aktuální verzi Pravidel ROB. Pravidla ROB si prosím předem prostudujte a případně vyznačte paragrafy, kde vám něco není jasné či je považujete např. za sporné. Na semináři nebudou pravidla probírána celá, ale bude dán prostor pro vaše dotazy a vyjasnění výkladu některých článků.

Zkoušky rozhodčích:
hlašte se prosím e-mailem s uvedením o jakou třídu máte zájem
pro I+II.třídu pošlete seznam praxe (funkce za poslední období)
případně stavitelé tratí přivezte mapu vámi postaveného závodu

Vyhlášení ankety:
proběhne v sobotu od 19h na radnici
(organizuje oddíl GBM)
již jste všichni hlasovali v anketě Sportovec roku?

Trenéři neděle:
1. Rope-skipping - tělocvična - nutná čistá sportovní obuv
(aktivně se mohou zúčastnit i závodníci a rozhodčí, externí lektorky nám prakticky ukáží co vše lze dělat v tělocvičně se švihadlem)

2. Speciální tréninky ROB v tělocvičně
formou řízeného workshopu - prosím trenéry, kteří mají již zkušenosti a vyzkoušeli nějaké speciální tréninky nebo nácviky techniky ROB v tělocvičně nebo třídě anebo mají nové nápady, aby si připravili ukázku a podělili se s ostatními účastníky


Těším se na všechny, prosím oddílové vedoucí o předání informací dalších členům (zejména potenciálním mladým rozhodčím a trenérům)


Přihlašujte se prosím co nejdříve a upřesněte rozsah vaší účasti.