Sportovec roku 2013

Svitavy, 6. prosince 2013

Slavnostní vyhlášení "Sportovce roku 2013" v ROB

Termín: 6.–7. prosince 2013
Místo: Svitavy

Vyhlášení ankety "Nejlepší sportovec ROB" proběhne v pátek 6. prosince 2013 v odpoledních hodinách ve Svitavách — Červená knihovna.

Následovat bude v sobotu 7. prosince 2013 jednodenní seminář ROB.

Náplň letošního semináře bude zaměřena na organizátory soutěží a trenéry ROB — konkrétní program obdržíte během týdne (předběžně 1. vyhodnocení sezony ROB s důrazem na vrcholné mezinárodní a národní soutěže, 2. Speciální technické tréninky ROB — Gomzyk, Krčálová, 3. První pomoc — teorie i praxe zaměřená na situace při pořádání závodů a tréninků — externí přednášející)

Přespání a školení bude zajištěno v ZŠ Riegrova — naproti koupališti.


Vzhledem k tomu, že školení, testy a zkoušky rozhodčích proběhly letos v lednu na semináři v Praze, nebude AROB organizovat přezkoušení rozhodčích. Žádosti o prolongaci třídy rozhodčího je možné zaslat mailem na sekretariát a bude řešeno individuálně.


Termín pro přihlášky je 29. listopadu.
Více viz pozvánka (PDF).