Sportovec roku 2015

Praha, 28. listopadu 2015

Slavnostní vyhlášení "Sportovce roku 2015" v ROB

Termín: sobota 28. listopadu 2015, 18h
Místo: KC Novodvorská, Praha

Možnost přijít jen na vyhlášení mají i ti, kteří nebudou účastníky semináře. Srdečně zveme i rodinné příslušníky členů AROB. Je třeba se ale také přihlásit předem (potřebujeme znát počet účastníků).

D A L Š Í   I N F O

Zkoušky rozhodčích:
proběhnou v neděli 29.11. zájemci o zkoušky musí předem nahlásit o jakou třídu mají zájem a případně předložit seznam zastávaných pořadatelských funkcí v posledních letech (pro vyšší třídu rozhodčího)

Aktualizace seznamu trenérů a rozhodčích:
Prosím všechny vedoucí o zaslání seznamu za oddíl uveďte vždy jméno, index, aktuální třídu R/T a kdy byly získána, případně informaci po posledním absolvovaném školení.

Pravidla ROB:
Nebudou na semináři probírána kompletně, ale pouze výběr výkladu některých článků. Pokud máte připomínky a podněty ke změně stávajících pravidel, prosím o jejich zaslání předem - k došlým podnětům na změny bude probíhat diskuze a budou případně zapracovány do aktualizace pravidel v nové závodní sezóně.

Elektronický infomační systém ROB:
V neděli proběhne diskuse o možnosti tvorby EIS ROB v návaznosti na evidenčního systému členské základny a možnosti využití přihlašovacího systému. Připravte si, případně zašlete příspěvky do diskuze co by měl EIS ROB umět a umožňovat.

Školení SW ROB:
V neděli dopoledne (10-12h) proběhne prezentace nového SW, který byl vytvořen a použit na ME. Zájemci si budou moc prakticky vyzkoušet. Doporučuji vlastní notebook s sebou.

OB sprint:
V sobotu odpoledne připravíme pro zájemce krátký OB sprint na nové výukové mapě "ZŠ Jílovská" - prosím uvést v přihlášce, abychom měli připravené mapy s tratěmi v dostatečném množství.

Další informace budou následovat v týdnu před akcí. Prosím vedoucí oddílů o vyvěšení na oddílových stránkách nebo předání pozvánky jiným způsobem


Termín pro přihlášky je 23. listopadu.
Více viz pozvánka (PDF).