Sportovec roku 2005

Školení trenérů mládeže a rozhodčích ROB

Praha, 26.-27. listopadu 2005

pořádá:AROB ČR za podpory Matematicko-fyzikální fakulty UK a Botanické zahrady hl.m. Prahy
datum:26.-27. listopadu 2005
místo:Botanická zahrada hl. m. Prahy (P8 - Troja), skleník Fata Morgana - vyhlášení
Matematicko Fyzikální fakulta UK (V Holešovičkách 2, P8) - školení
poplatky:účastnický poplatek je 100,-Kč pro řádně přihlášené
200,-Kč pro přihlášené po termínu
přihlášky:přihlášky zasílejte nejpozději do 16. listopadu 2005 přes WEBový formulář
strava: nebude zajištěna
ubytování:pro zájemce bude zajištěno v pokojích v Kempu Sokol Troja a to zdarma pro členy AROB (podle počtu zájemců je nutno počítat s případnou spoluúčastí)
doprava:na školení (budova MFF), ubytování (Camp Sokol Troja) i vyhlášení sportovce roku (Botanická zahrada) jsou na autobusové lince 112, která začíná ve stanici Nádraží Holešovice (metro C), zastávky jsou postupně Pelc-Tyrolka, Kazanka a Botanická zahrada Troja
kontakt:Jiří Pavlů
KEVF MFF UK
V Holešovičkách 2
180 00  Praha 8
tel. 221 912 226, 721 829 321
e-mail:jiri.pavlu@mff.cuni.cz

předběžný časový rozvrh:
sobota 26. listopadu
10:00-15:00školení
15:00-15:30zkoušky rozhodčích ROB
11:00-15:00ukázka ROB ve venkovních expozicích Botanické zahrady
od 16:30vyhlášení "Sportovce roku" ve skleníku Fata Morgana
po vyhlášení bude volná prohlídka skleníku spojená s pohoštěním
neděle 27. listopadu
9:00-13:00školení

Se sportovním pozdravem se na Vaší účast těší

Jiří Pavlů & Karel Zeman